Gammal lag stoppar solel

05 februari 2018

Omställningen från fossilt till förnybart är här, liksom omställningen till ett decentraliserat energisystem med många små producenter av solel. Det enda som sackar efter är Sveriges lagstiftning, som är gammaldags. Fortfarande låser regelverken in solel i den fastighet elen produceras i, skriver Solelkommissionen, där bl a Vasakronan ingår. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten