Gamification – fler leker på jobbet

21 december 2018

Att använda spelmekanismer för att lära ut och engagera personal blir allt vanligare inom HR. Spelifiering, eller gamification, används framförallt för att lära ut eller påverka beteenden. Vasakronan lät göra ett quiz för att informera sina medarbetare om sin uppförandekod.

Länk till nyheten