04 augusti 2023

Gallerian ekar tom i väntan på rätt hyresgäster

Vasakronan uppger att en av fyra lokaler i Svavagallerian står tomma, i väntan på rätt hyresgäster. Karin Berg, chef för uthyrningen på Vasakronan, säger att de har dialoger igång för alla lokaler, några mer framskridna än andra. Det finns inga planer på att göra några större förändringar av gallerian, utan Karin Berg konstaterar att det ska vara en matgalleria även fortsättningsvis. Många personer som besöker gallerian uttrycker önskemål om sittplatser, vilket funnits där tidigare. Enligt Karin Berg vill de gärna erbjuda sittplatser, men att det inte har funkat eftersom det kommit in personer som andra känt sig skrämda av. Det har nu satts upp stängsel längs väggen där man tidigare kunde sitta. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten