FV granskar: Topphyran nära osannolika 10.000 kr/kvm

29 november 2017

Fastighetsvärlden har intervjuat ett tiotal av de större fastighetsägarna i Stockholms CBD. De är alla eniga om att hyresökningen varit smått explosionsartad senaste två åren. Fastighetsägarna är däremot oeniga om uppgången kommer fortsätta eller om en inbromsning redan kan ses. Inget varar för evigt. Men man utnyttjar lokalerna på ett mycket effektivare sätt i dag än vid till exempel den förra hyrestoppen kring millennieskiftet. Jag tror inte vi sett slutet på uppgången, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm vid Vasakronan.

Länk till nyheten