”Friktion skapar utveckling och kreativitet”

23 september 2021

Planeringskontoret Urban Minds startades av planeringsarkitekterna Johanna Lundberg och Daniel Larsson för att göra tungrodda planprocesser smidigare. Idag består kontoret av 17 personer och uppdragsgivarna är både kommuner och privata aktörer. Som exempel på Urban minds olika projekt nämns Norra Kymplinge 2015- 2019 där Vasakronan var beställare.

Länk till nyheten