Fredagsintervjun: Det enda som är statiskt är förändring.

06 augusti 2021

I artikeln intervjuas Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs som berättar om sin syn på utvecklingen på fastighetsmarknaden. Bland annat beskriver hon företagets fokus på hållbarhet och egnagemanget i projektet ”Återhus”, ett innovationsprojekt för återbruk inom byggsektorn där de samverkar med NCC, Stockholms stad, Vasakronan med flera.

Länk till nyheten