07 mars 2023

Från Råsunda till Torsplan – här är nya paradgatan

I dag är Solnavägen en bitvis uppgrävd och trafikintensiv billed. Men den är under förändring, då tusentals bostäder, mittrefuger och mer utrymme för cyklister och fotgängare byggs. I artikeln redovisas de planerade byggena, däribland idén att riva delar av Solna Access för att ge plats åt ett nytt torg, bostäder och arbetsplatser som har diskuterats mellan Vasakronan och Solna stad.

Länk till nyheten