Framtidens kontor måste främja innovation

15 november 2021

På grund av pandemin har staten fått omvärdera platsen betydelse för att genomföra arbete, vilket ställer nya krav på fastighetsägarna samt arbetsplatsens utformning. Det säger Clas Olsson, gd på Ekonomistyrningsverket och medlem i referensgruppen för Samverket, ett pilotprojekt som arbetar för att statliga myndigheter ska börja dela kontor och är ett samarbeta mellan Vinnova och Vasakronan. Enligt Clas Ohlsson finns det en potential att utnyttja myndigheters lokaler mer resurseffektivt – bland anant kan gemensamma lokaler främja innovationer och samarbeten över myndighetsgränserna. Den 1 november öppnar referensgruppen i Vasakronans lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm.

Länk till nyheten