Framgångsrik uthyrning för Vasakronan i Uppsala

31 januari 2020

Ramboll och Tmpl Solutions är nya hyresgäster i Vasakronans projektfastighet Magasin X. Projektet uppnår därmed en uthyrningsgrad om 80 procent redan två år före projektets avslut. ”Det råder brist på moderna kontor i bra lägen i Uppsala. Det återspeglas i bolagets uthyrningsgrad i Uppsala som ligger på 97 procent. Magasin X möter den efterfrågan med råge. Fastighetens läge och utformning är exceptionell”, säger Jan-Erik Hellman, chef fastighetsutveckling Stockholm.

Länk till nyheten