Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

07 maj 2019

Skåneregionen attraherar allt fler investerare, under 2018 stod regionen för ungefär 18 procent av transaktionsvolymerna. Ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö. Även 2019 ser ut att bli starkt för regionen. Året rivstartades i februari, då Wihlborgs kompletterade sitt bestånd på Ideon. Detta genom förvärv av de stora kontorsfastigheterna Nya Vattentornet 2 och 4 i Lund för 1 260 miljoner kronor från Vasakronan. Affären hade en strategisk karaktär även för Vasakronan, som i och med försäljningen lämnade Lund helt.

Länk till nyheten