24 augusti 2023

Förslag: Nya torget vid Telefonplan är en död yta – detta måste göras

I ett svar till ett medborgarförslag om att göra torget framför LM Erikssons fabrik och bostadshusen Telefoncentralen mysigare, skriver Vasakronan att de självklart vill verka för detta och att de till kommande somrar ska jobba för att skapa mer trivsel på platsen. Att de till denna sommar inte adderat exempelvis temporära planteringar och sittplatser beror på att entreprenaderna inte var klara förrän strax innan midsommar. Att införa blomsterängar på den grönyta som inlämnaren av förslaget föreslår, menar Vasakronan fungerar mindre bra eftersom de planerat efter behovet att kunna vistas på ytorna. Men det är givetvis nåogt de får utvärdera med tiden, skriver de.

Länk till nyheten