Försäkringskassan kan flytta från Telefonplan

09 april 2019

På uppdrag av regeringen ska Statskontoret kartlägga stora myndigheters planer för utlokalisering. En av de myndigheter som kan komma att flytta är Försäkringskassan. Myndighetens huvudkontor finns idag vid Telefonplan där de hyr 24 000 kvm av Vasakronan. Hyreskontraktet löper till 2023/2024.

Länk till nyheten