07 oktober 2022

FÖRBJUD RIVNINGAR AV BYGGNADER

Rivningstillstånd ska endast ges till den som kan bevisa att en byggnad inte kan användas. Dessutom ska den som vill riva visa hur byggnaden maximalt kan återbrukas. Det skriver företrädare för den nystartade kampanjen ”Krama byggnaden” i sin debattartikel. ”Avfall som egentligen är ovärderliga resurser och om vi använder fastighetsbolaget Vasakronans beräkningar om att det går åt ett ton resurser per varje nyproducerad kvadratmeter kontorsbyggnad, så motsvarar dessa 14,6 miljoner ton ”avfall” egentligen 14,6 miljoner kvadratmeter kontorsbyggnader”, skriver artikelförfattarna. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten