Förändringar på Kungsgatan utmanar handeln

30 november 2018

Handeln längs Hamngatan och Klarabergsgatan har påverkats negativt av de grävarbeten som pågår i området. Nu kan även Kungsgatans östra del komma att grävas upp, därmed skulle handeln i City utmanas ännu mer. Stockholms stad ska se över utformningen av gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Utredningen kommer att pågå till och med våren 2019. Hufvudstaden är den största fastighetsägaren i området. Andra fastighetsägare som också skulle påverkas är Fabege, Folksam, Humlegården, Vasakronan, Centrumfastigheter och Balder.

Länk till nyheten