Fönstertvist går vidare

18 juli 2018

Vasakronan överklagar Lunds byggnadsnämnds föreläggande om att återställa fönstren på fastigheten Apotekaren 12 vid Stortorget i Lund. Stadsantikvarie Henrik Borg anser att Vasakronans byte av fönster i fastigheten inte överensstämmer med vad som diskuterats inför bytet. Vasakronan anser att arbetet är riktigt utfört och har överklagat till länsstyrelsen.

Länk till nyheten