Fonder tar smällen när pensionssystemet går back

15 oktober 2018

AP-fonderna får fram till mitten av 2030-talet bidra till att täcka underskottet i pensionssystemet. Det sa Kerstin Hessieus, vd för Tredje AP-fonden, vid ett IVA-möte. Hessius förutsätter även att pensionsåldern kommer att höjas.

Länk till nyheten