Folkliv ska göra ödeplatser trygga

31 maj 2019

Människor gör städer tryggare, och deltagande är nyckeln till lyckade aktiviteter på nya platser. Både privata och offentliga aktörer och organisationer i Stockholm arbetar nu utefter detta. Olika aktiviteter som loppisar, stadsodling, takyoga, festivaler och ett nytt kulturhus är resultatet.

Länk till nyheten