14 november 2022

Fokus på återbruk

I det senaste avsnittet från Realplay diskuterar Vasakronans Anna Denell och Erik Torvén från AIX Arkitekter olika aspekter på återbruk. Ett stort byggnadsbestånd från 50-talet och framåt innebär just nu stora utmaningar. Kontorsbyggnader från 70- och 80-talet anses av många som fula. Rivning och nyproduktion har såhär långt nästan varit givet för utvecklingen av den tillgången. Arkitektskrået måste här tänka om, menar Erik Torvén. Anna Denell lyfter fram Vasakronanägda Sergelhusen som exempel ”Då föreslog 2 av 3 inbjudna arkitekter rivning för att därefter bygga helt nytt. Det blev det tredje förslaget vi gick vidare med”, säger hon.

Länk till nyheten