Flytten märks redan på Livsmedelsverket

23 februari 2018

Bygget av Livsmedelsverkets nya kontorshus i Uppsala Science Park påbörjas i april. Vi kommer att bygga 13 000 kvadratmeter bruttoyta. Byggnaden kommer att inrymma kontor och labb och har plats för totalt 500 personer. Livsmedelsverkets personalstyrka på ett 330-tal personer flyttar in vid årsskiftet 2020/2021.

Länk till nyheten