Flera inbrott på studentboende vid Telefonplan – hyresgäster otrygga

21 januari 2022

Flera studenter hade inbrott i sina källarföråd i Vasakronans studentbostäder unde hösten förra året.Några av dem har även kontaktat företaget som förvaltar bostäderna, men upplever inte att de tas på allvar. En incident där en boende blev ögonvittne till ett inbrott blev många i huset upprörda, men den enda åtgärden Savallis gjorde, enligt vittnet, var att sätta upp en lapp i trapphuset om att de fått information om att obehöriga kan befinna sig i byggnaden och att de boende skulle kontakta företaget om det upprepade sig. Rebecca Liljebladh Thorell, kommunikationschef på Vasakronan, berättar att de inte har samma bild av situationen som hyresgästerna och att det under senare tid inte ska ha skett några incidenter som är så pass allvarliga att de kräver polisanmälan.

Länk till nyheten