Fem ska ta sensorövervakning ett steg till

02 januari 2019

I projektet ”IoTs möjligheter till bättre besiktningar och kontroller” undersöker fem fastighetsägare sensorövervakade ventilationssystem. Projektet är finansierat av Vinnova. KTH och REQS bidrar med system. De fem fastighetsägarna är Vasakronan, Stockholms stad, Locum, Förvaltaren och Sisab. Fastighetsägarna ska tillsammans utveckla ett visuellt gränssnitt där både aktuella och historiska mätdata från installerade ventilationssensorer visas.

Länk till nyheten