Fem fastighetsägare i samarbete kring Kista

12 november 2021

Igår gick Corem, Vasakornan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljugberg gemensamt ut med att man tilsammans vill bygga en vision för att utveckla Kista. Visionen ska förverkligas med hjälp av aktiebolaget Kista Limitless och deras vd Johan Thomsson. Planen är att göra investeringar i området samt satsningar på utbildning, näringsliv, kultur och hälsa genom olika samverkansprojekt.

Länk till nyheten