Felaktig hantering

02 november 2018

Arbetsmiljöverket upptäckte den 13 juni 2018 att Vasakronan AB i Hägersten trycksatt, eller låtit bli att göra två anordningar i klass A trycklösa. Detta under en annan tidsperiod än den ett kontrollorgan bedömt lämplig. Parterna är överens om att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kronor vardera för de felaktiga hanteringarna. Arbetsmiljöverkets ansökan bifalles av Förvaltningsrätten som dömer ut sanktionsavgiften.

Länk till nyheten