Fastighetssektorn kan bli nästa offer i krisen

02 april 2020

Coronapandemins blixtkrig mot svensk ekonomi innebär att kommersiella fastighetsbolag är under hård press. Det finns tydliga tecken på finansiell stress inom sektorn, med nya riskpremier på lån och kursras på börsen. Enstaka tunga spelare som har höga kreditbetyg har dock kunnat testa marknaden med nya obligationer, exempelvis Vasakronan och Rikshem.

Länk till nyheten