14 april 2023

Fastighetsnytt granskar: Fastighetsbolagens hållbarhetsredovisningar

När Fastighetsnytt för andra året i rad går igenom fastighetsbolagens hållbarhetsrenoveringar kan en viss förbättring skönjas. Elva bolag har studerats utefter elva parametrar och därefter jämförts med förra året. Trots förbättringen kan endast ett fåtal bolag liksom förra året visa på minskade koldioxidutsläpp. De bolag som granskats är Castellum, Wihlborgs, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Hufvudstaden, Wallenstam, AMF Fastigheter, Akademiska Hus, Heimstaden och Balder.

Länk till nyheten