31 januari 2024

Fastighetsföretag och branschorganisationer: Ansvarslöst införa en hyresförvärvslag mitt i byggkrisen

I en debattartikel skriver företrädare för fastighetsbranschen att ett återinförande av hyresförvärvslagen är direkt olämpligt. Det eftersom det skulle leda till ännu färre investeringar i svensk bostadsmarknad och sänkta fastighetsvärden. ”Istället för att lägga fler hinder i vägen för bostadsinvesteringar borde politiken satsa på att öka investeringsviljan”, skriver företrädarna. Bland dem finns Vasakronans vd Johanna Skogestig.

Länk till nyheten