Fastighetsbranschen etablerar ny standard för access till byggnader

14 oktober 2020

Med Sveriges största fastighetsbolag och investeringsbolagen Novax och Buildroid i ryggen, lanseras nu Accessy. Tjänsten gör det möjligt att hantera lås smidigt och säkert via mobiltelefonen. Bakom Accessy står bland annat Vasakronan. ”Med en gemensam standard för digital nyckelhantering löser man flera utmaningar som finns idag. Accessy kommer t.ex. att underlätta alla flöden av leveranser till fastigheterna och hyresgäster kommer att kunna koppla fler tjänster till sin arbetsplats. Att det är ett öppet system gör att det är smidigt för fastighetsägare att koppla upp sig mot Accessy. Man kan utnyttja de låssystem man redan har och behöver inte lägga resurser på nyinstallation”, säger Peter Östman, initiativtagarnas styrelseledamot i Accessy.

Länk till nyheten