14 december 2022

Fastighetsbolagens strategier

För att förbinda solel mellan olika byggnader och på så sätt maximera solelsanvändningen har Vasakronan provat ett eget nät i Uppsala som förbinder 4 byggnader. Det är enbart för kommersiella lokaler Vasakronan använder modellen och Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på bolaget, säger att han inte ser att detta kommer att bli en jättestor sak för dem samt att det är tveksamt om de kommer att bygga några fler interna elnät. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka er vidare till detta media.

Länk till nyheten