15 oktober 2022

Fastighetsbolagen fast i fällan

Finansiering med obligationer har ökat enormt bland fastighetsbolagen de senaste åren. Det som lockat är de låga räntorna, vilket nu kan visa sig vara en björnfälla. Vasakronan är ett av de fastighetsbolag som satsat på obligationer. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten