Fastighetsägarna villiga ge hyresstöd

25 mars 2020

Flera av de stora fastighetsbolagen i Skåne är redo att ge småföretag i ekonomisk nöd hyresstöd. Diskussioner har nu inletts om uppskov och hyresrespit. ”Vi hjälper till så mycket vi kan och prioriterar dem som har det svårast. Är det så att man inte kan betala hyran för hela kvartalet, så är vi öppna för att diskutera att betala per månad nu”, berättar Anna Stenkil, regionchef på Vasakronan. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten