Fastighetsägarna har ansökt om 40 miljoner om i hyresstöd

24 september 2020

Ansökningstiden för att söka stöd för sänkta lokalhyror har nu löpt ut. Totalt 892 ansökningar ska ha inkommit i Uppsala län, till ett sammanlagt belopp om 40,2 miljoner kronor. Vasakronan är en av de fastighetsägare som har ansökt om hyresstöd. ”Vi förstår att många är angelägna om att få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt. Vi ska vara effektiva i vår handläggning, men det är också oerhört viktigt att vi är rättssäkra. I många av ansökningarna som kommit in behöver vi begära in kompletteringar, till exempel fullmakt eller kompletterande avtal till det ursprungliga hyreskontraktet”, säger Eva Nodling, tf enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm, i ett pressmeddelande. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten