Fastighetsägaren fick bakläxa vid fönsterbyte

21 juni 2018

De nya fönster som Vasakronan installerat i sin fastighet Apotekaren 12 vid Stortorget i Lund godkänns inte av Byggnadsnämnden. Fönstren stämmer inte överens med de gamla, menar nämnden som vill att Vasakronan återställer fönstren vid vite om 300 000 kronor. Åtgärden ska ske inom 18 månader. Vasakronan håller inte med nämnden, de menar att de följt stadsarkivariens instruktioner och att fönstrens utseende stämmer väl överens med de gamla. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten