FASTIGHETER: SVENSKA KONTORSHYROR KOMMER ATT DRABBAS – MOODY´S

12 november 2020

Moodys gör bedömningen att svenska kontorshyror kommer att påverkas av den andra coronavågen och den ökade diskussionen kring hemarbete. Castellum och Kungsleden kommer enligt Moodys kunna dra nytta av sina relativt stora logistikandelar i fastighetsportföljerna. Sagax portfölj innehåller en kombination av lager, logistik och lättindustri. Vasakronan, Citycon och Atrium Ljungberg finns i den andra vågskålen med större andelar inom detaljhandel.

Länk till nyheten