FASTIGHETER: NÖDLÄGET STÖRST I CENTRALA STOCKHOLM – VASAKRONAN

07 maj 2020

Under ett SNS-seminarium på torsdagen uppgav Vasakronans vd, Johanna Skogestig, att känslan av en nödsituation till följd av coronakrisen är stört i centrala Stockholm. ”Där är det mest ned men där rörde sig tidigare också flest människor”, sade hon. Hon räknar samtidigt med en snabb återhämtning i dessa områden. ”Det går snabbt tillbaka i de bästa lägena. Momentant tappar city absolut mest men också där det kommer tillbaka absolut snabbast”, fortsatte hon.

Länk till nyheten