Fasader – hållbarhet och mer inviduella uttryck

06 december 2017

Miljövänliga lösningar och material är i fokus inom nybyggen. Vi ser en större variation och mer individuella och färgstarka uttryck till skillnad från tidigare års uniforma bostadsbyggande. Det menar Louise von Bahr som är studioansvarig arkitekt på Equator Stockholm.

Länk till nyheten