”Färre brott om kommuner och företag kan samarbeta”

18 december 2018

För att skapa attraktiva, säkra och trygga offentliga miljöer har nu ett Nationellt kunskapscentrum för platssamverkan lanserats. Bakom centret står KTH, flera branschorganisationer och fastighetsägare, däribland Vasakronan.

Länk till nyheten