Färdplan för en klimatneutral byggsektor

14 maj 2019

Malmö har, som första stad i landet, tagit fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor – LFM30. Den 15 maj kommer färdplanen att presenteras under stadsbyggnadskonferensen Urban Innovation i Malmö.

Länk till nyheten