12 oktober 2022

Experterna: Så blir samhället resurseffektivt snabbt

Under konferensen Miljöstrategidagarna drogs slutsatsen att tempot måste åka och stora språng måste tas mot resurseffektivitet om vi ska kunna nå hållbarhetsmålen. Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood och tidigare ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi, Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell samt debattören och författaren Anders Wijkman fick under konferensen ge sina bästa förslag på hur samhället kan öka resurseffektiviteten. ”Vi behöver egentligen inte bygga en enda kvadratmeter till i Sverige. Vi är oerhört välförsedda med kvadratmeter per capita. Men vi människor är tyvärr så inrutade. Först konsumerar man lite kvadrat hemma när man sover. Sen åker man till arbetsplatsen och därefter kanske vidare till vårdcentralen, och så vidare”, sa Anna Denell.

Länk till nyheten