12 april 2023

Expertens sju supertips: Så skapar du ett kontor som medarbetarna längtar till

Många företag har haft bekymmer med att skapa arbetsplatser som medarbetarna längtar till efter pandemin. Helene Lindström, arbetsplatsstrateg på Castellum, menar att det finns sju viktiga nycklar när det gäller att skapa sådana arbetsplatser. En av dem är Återbruk, vilket handlar om att tänka smart resurs- och miljömässigt. Ett bra exempel på hur man kan tänka återbruk och på samma gång involvera sina medarbetare menar hon är Vasakronan, som när de skulle skapa ett stort lunchrum och bad alla anställda att ta med en gammal köksstol hemifrån istället för att köpa in nya stolar.

Länk till nyheten