EU:s taxonomi hot mot fastighetsbolagen

16 september 2021

Biobränslen ska inte räknas in som hållbara investeringar, något som skulle få stor ESG påverkan på svensk fastighetssektor där uppvärmning med biobränslen är största orsaken till att branschen kunnat halvera sina koldioxidutsläpp. Om marknaden och företagen inte lyckas hantera sin miljöpåverkan i alla led finns en risk för politiska konsekvenser såsom högre skatter, och ur ett investerarperspektiv finns goda skäl att titta på hur fastighetsbolagen positionerat sig för att tillmötesgå de ökade kraven. Danske Bank publicerade nyligen en genomgång av hur de största svenska fastighetsbolagen redovisat sina ESG-risker. Institiutionellt ägda fastighetsbolag som Vasakronan och Humlegården hamnade då i topp.

Länk till nyheten