16 augusti 2023

Etablera trygga hubbar i Södertäljes stadsdelar

I detta debattinlägg skriver Joakim Granberg från Realistpartiet om samarbetet mellan Södertälje kommun och polisen gällande brottsförebyggande arbete, ”Pax”, där även de kommunala bolagen ska involveras. Han skriver att Realistpartiet har lagt fram förslaget att etablera trygga hubbar i bostadsområdena, men att förslagets röstats ned av majoriteten. Realistpartiet har tagit inspiration från liknande verksmaheter andra kommuner där man kallar sitt arbete APM-modellen och där branschorganisationerna Svensk Handel och Svensk Försäkring tillsammans med en rad fastighetsbolag, bl.a. Vasakronan, bildat centrum för APM. Han skriver att Uppsala är ett exempel där Centrum för APM aktivt arbetar med ett omhändertagande av platsen för att göra miljöer välkomnande och inbjudande. Realistpartiets ambition är att skapa en Södertäljemodell där enheterna kallas ”trygga hubbar”, skriver Joakim Granberg.

Länk till nyheten