28 mars 2023

Eon upprör i Skåne – konkurrensverket granskar

Eon backade delvis från sin chockhöjning av fjärrvärme i Malmö, sedan bolaget fick hård kritik av fastighetsägare i Skåne. Marie Thelander Dellhag, vd på Malmös kommunala bostadsbolag, menar dock att både höjningen och sänkningen känns godtycklig och omotiverad. MKB har begärt att Eons prissättning ska utredas hos Konkurrensverket, och deras anmälan har åtföljts av två anmälningar från olika konstellationer av fastighetsbolag, där bland andra Vasakronan och Wihlborgs ingår.

Länk till nyheten