01 september 2022

”En utmaning att få ihop alla önskemål”

Området Industristaden i Uppsala ska bli stadens modernaste stadsdel med nya bostäder, krogar och butike. bygget av Den sista delen av området, Skeppskajen, beräknas pågå i ca 10 år. Ged Comstedt, verksamhetschef för Skeppskajen, säger att de skapar ett område med inte enbart bostäder utan en blandad bebyggelse som inkluderar öppna ytor, parker, gränder och mötesplatser. Hon konstaterar att det varit en utmaning att få ihop alla önskemål till en enhet och att koppla ihop den industriella historien med en modern stadsbild. Samtidigt med Skeppskajen pågår utvecklingen av Kvarteret Hugin där Vasakronan ska bygga nya bostäder, arbetsplatser, butiker samt förskolor. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten