23 mars 2023

En säsong med återbruk -och obligationer

När FV listar godbitar från det senaste årets avsnitt av Realplay, som handlar om olika företeelser i fastighets- och byggbranschen, nämns det avsnitt när Anna Denell från Vasakronan och Erik Torvén från AIX Arkitekter samtalade om olika aspekter på återbruk. Anna Denell tog upp flera exempel där Vasakronan aktivt valt ombyggnad och återbruk framför nyproduktion. De underströk att bygg- och byggmaterialbranschen behöver tänka nytt med återbrukskedjor där gammalt material tillvaratas, magasineras och katalogiseras för att sedan på nytt kunna levereras.

Länk till nyheten