EN DIGITAL PLATTFORM TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

25 november 2019

Vasakronan har tillsammans med PropTech-bolaget Tmpl Solutions utvecklat en digital plattform för kontorstjänster. Nu är ambitionen att en ny branschstandard ska skapas. Plattformen knyter samman olika digitala lösningar som ofta redan finns på plats. Grunden för accesshanteringen blir satsningen Accessy. Det är ett branschgemensamt initiativ där Castellum, Humlegården, Fabege, Akademiska hus och Fastighetsägarna tillsammans med Vasakronan utvecklar en gemensam standard. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten