En cirkulär ekonomi: Nödvändig för att behålla välfärden

22 september 2021

Energi- och klimatstrategen Johnny Kellner skriver att en storskalig övergång till cirkulär ekonomi kräer systemförändringar och strategier som berör olika sektorer och aktörer i samhället. Krav måste exempelvis ställas på materialindustrin att deras produkter blir demonterbara vid upphandlingar Stora fastighetsägare och beställare såsom Vasakronan och Svenska Bostäder spelar en viktig roll för utvecklingen av cirkulär ekonomi och kan genom sitt arbete staka ut färdriktningen för framtiden, menar Johnny Kellner.

Länk till nyheten