02 november 2022

EN ALLT BÄTTRE AFFÄR

Vasakronan står främst i ledet bland fastighetsbolagen som satsar på solenergi. 2008 satte bolaget upp sin första solcell och i år räknar man med att 11 procent av den el som behövs för fastighetsdrift kommer från solceller. ”Vi fortsatte att testa under flera år, men som jag minns det tog vi de första besluten om att långsiktigt satsa på det här först 2013, när vi kunde visa att det var lönsamt”, berättar Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten