Elnätskapacitet som säljs från en dag till en annan

27 januari 2020

Efterfrågan på el växer just nu snabbare än vi hinner bygga ut elnätskapaciteten i stamnätet. Därför behövs en utbyggnad av elnäten så att de kan överföra mer el. CoordiNet är ett EU-projekt som nu presenterar ett nytt driftsätt och en ny marknadsplats för effektflexibilitet. Syftet är att utnyttja dagens elnät smartare och därmed undvika kapacitetsbrist. Intresset är stort i Uppsala. Vasakronan, Uppsala Hem, GE Healthcare, Upplands Energi samt Vattenfall Värme är några av de flexibilitetsleverantörer som deltar i projektet.

Länk till nyheten