Einar Mattsson köper byggrätter från Vasakronan

21 december 2018

Einar Mattsson köper Vasakronans byggrätter vid Telefonplan i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 210 mkr. Enligt detaljplanen medges byggande av 12 000 kvm bostäder och 2 000 kvm centrumbebyggelse. Så snart Vasakronan färdigställt ledningsflytt och rivning av den befintliga byggnaden tillträder köparen fastigheten. Arbetet med detta beräknas vara klart senast i början av andra kvartalet 2019.

Länk till nyheten