Einar Mattsson köper byggrätter av Vasakronan

21 december 2018

Vasakronan säljer Telefonfabriken 7 med byggrätter för bostäder. Köpare är Einar Mattssson och köpeskillingen uppges ligga på 210 Mkr. Vasakronans engagemang på Telefonplan sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Länk till nyheten